Ledningssystem

Valutecs ledningssystem är ett värdefullt styrverktyg för att säkerställa att verksamheten lever upp till de höga krav som finns hos på företagets produkter och tjänster. I företagets miljöpolicy ingår bland annat att miljöaspekterna skall integreras i den dagliga affärsverksamheten och att aktiviteterna inom verksamheten inte ska orsaka miljöpåverkan.

Företagets kunder ska kunna känna sig säkra i att produkterna motsvarar den standard man kan förvänta sig hos Valutec. Både vad gäller kvalitet och ett miljövänligt framställande.

Kvalitetspolicy

”Vårt företag och våra produkter ska kännetecknas av driftsäkerhet, hög kvalitet och ständiga förbättringar. Med maximalt kundfokus arbetar vi för att motsvara eller överträffa våra kunders krav, behov och förväntningar.”

Valutec är certifierade enligt ISO 9001:2008, ett kvalitetsledningssystem som är tillämpligt för utveckling, konstruktion, produktion, utbildning och försäljning av virkestorkar

Miljö- och energipolicy

Valutecs målsättning är att verksamheten inte ska orsaka miljöpåverkan eller påverkan på människors hälsa. Miljö- och energiaspekterna skall integreras i den dagliga affärsverksamheten.

Våra riktlinjer i arbetet:

Vi skall hushålla med vatten, energi, råvaror och naturresurser för att främja en hållbar utveckling.
Energianvändningen skall effektiviseras vid transporter och kontor i möjligaste mån.

Vi skall källsortera vårt avfall och därmed minska mängden deponiavfall.

Utsläppen och störningar till omgivningen från våra leveranser skall förebyggas.

Vi skall i vår utvecklingsverksamhet sträva efter miljömässigt sunda teknologier samt göra miljöanpassningar då vi förändrar processer, anläggningar och produkter.

Vi skall i samverkan med våra kunder, leverantörer och entreprenörer agera för totalt bästa miljöval i ett långsiktigt perspektiv.

Vår personal skall utbildas och informeras i miljöfrågor.

Vi skall följa lagar, föreskrifter och övriga krav som rör den yttre och inre miljön.

Vi skall sträva efter att ständigt förbättra vårt miljöarbete.

Dela på facebook