Nyhet

Stort steg för styrsystem nära

Valutecs utvecklingsprojekt kring styrningen av kanaltorkar har under det senaste året tagit stora steg framåt. En nyckel till en mer automatiserad torkprocess, där tydliga och snabba signaler från virkespaketet justerar torkprocessen, kan finnas i ett styrsätt som går under arbetsnamnet "återkopplad kanalstyrning".

Metoden har prövats med goda resultat och används redan för våra kanaltorkar både i Sverige och Centraleuropa. Moelven Edanes nya 2-zons FB-kanaltork har utgjort testbädd under det senaste halvåret. Projektgruppen, som leds av Valutecs utvecklingschef Thomas Wamming och även innefattar torkoperatörerna Lars Persson och Stig-Erik Larsson, har bland annat testat en rad olika givarpositioner för att hitta tydligast möjliga signaler till styrsystemet.

– I kanaltorkar med kantstyrning har inte så mycket krut lagts på positionen för luften som kommer ut. Givarens funktion där har varit att säkerställa att vi är någorlunda rätt på banan. För att återkopplad kanalstyrning ska bli kraftfull krävs att vi hittar rätt positioner, säger Thomas Wamming, utvecklingschef Valutec. 

En utmaning är att givaren plockar upp signaler både från virket och omgivningen, till exempel i form av läckageluft.
– En effektiv återkopplad kanalstyrning kan på ett bättre sätt själv tar hand om de variationer som finns i virket som kommer in och även ge en stabilare fuktkvot i slutändan. Men då måste signalerna in vara tydliga. Fördelen som vi ser det är främst för oerfarna torkoperatörer, de erfarna som känner sin tork och sitt virke kan ofta själva hantera variationerna som beror på att givaren plockar upp andra signaler än virkets, säger Thomas.

– Det går att jämföra med att ha en automatlåda istället för att behöva växla själv när du kör bil. Det förenklar en del, förklarar Thomas.

Hos Edane har Valutec nu hittat positioner för givarna som Thomas säger känns ”riktigt intressanta”. Två månaders data har nu sammanställts och kontinuiteten i de resultat som levereras ser även de bra ut.
– På det sätt som vi byggt torken hos Edane är de klara att gå vidare med en automatisk koppling till styrsystemet, när det står klart, säger Thomas.

Parallellt pågår nämligen ett internt utvecklingsarbete hos Valutec för att uppdatera sitt styrsystem Valmatics, med målet att återkopplad kanalstyrning  ska bli en ny funktion i kommande versioner.
– Vi jobbar med det och kommer att släppa det när det är helt redo att köra. Vi är fortfarande i utvecklingsstadiet. Ingen ska vänta sig att det går att trycka på en knapp och starta en ny metod för styrningen, oavsett vilken maskin det gäller. Det gäller att först se till att det praktiska och systemet i sig hänger ihop, säger Thomas.

Återkopplad kanalstyrning används i dag av flera sågverk i Sverige samt av Österrikiska Hasslacher.

FAKTA Moelven Edanes kanaltork har en kapacitet på 40 000 m3 per år. Kanaltorken är av typen FB och den är utrustad med bland annat tryckramar och värmeåtervinning.

 

Kontaktpersoner

Dela på facebook