Nyhet

Ledare: Kanaltorkar ska bli enklare val

Vi på Valutec har sedan början av 1970-talet säkrat över 20 europeiska patent, varav tolv sedan millennieskiftet. Det är ett bevis på hur hängivna utveckling vi varit genom åren, och jag tror att många fler patent kommer att följa. Just nu är vi inne i en intensiv fas särskilt när det gäller utvecklingen av kanaltorkar. Som jag ser det kan projekten tillsammans leda till resultat som utvecklar arbetssättet på sågverken på avgörande sätt, i riktning mot en mer automatiserad process.

En typ av anläggning som marknaden visar ett stort intresse för är TC-kanaltorken. När den lanserades sågs den som en produkt som var nischad för de allra största sågverken. Idag är den betydligt bredare och är ett attraktivt alternativ även för medelstora sågverk, både i Sverige och utomlands. Den flexibilitet och effektiva hantering som TC-kanalerna kan erbjuda, bland annat genom fri blandning av dimensioner, är förstås lockande, och då marknaden växer och vi har fler typer av användare, så sätter det ljus också på vilka delar som är särskilt viktiga att fortsätta utveckla.

I mitt arbete har jag alltid sett till att finnas nära erfarna och drivna torkoperatörer, som genom experimentlusta och idog försöksverksamhet hittat sätt att själva hantera variationer i råvaran som deras sågverk tar in. Genom sin erfarenhet har de en unik och nära blick på hur detaljerna i torkprocessen i kombination med torkensegenskaper påverkar slutresultatet. Erfarenheter som gör att de har en nyckelroll som bollplank och kravställare.

Men vi utvecklar också våra funktioner för att möta behoven hos nyare torkoperatörer, som kanske inte använt en kanaltork förut eller som är nya på sin post.

Därför arbetar vi för att sänka tröskeln för att kunna hantera driften av en kanaltork på ett effektivt sätt. Mycket handlar om att utveckla ännu smartare och mer självreglerande styrsystem. Det kommer att öka tryggheten för hur virket hanteras under processen och göra särskilt stor nytta när det handlar om att skapa ett gemensamt sätt att se på virkestorkningens roll för att möjliggöra ett ökat användande av trä – oavsett var i världen sågverksanläggningen råkar ligga. Två av projekten berättar vi mer om i vårt senaste nyhetsbrev – ett driver vi själva och ett finns vi med i genom samarbete med Luleå Tekniska Universitet.

Utöver det händer förstås också mycket mer. Till exempel kommer projektet kring vägning av råa virkespaket, och hur det kan användas som indata till processen, att knuffas rejält framåt under våren. Vi ser fram emot att återkomma till det!

Hälsningar,

Thomas Wamming, utvecklingschef

Kontaktpersoner

Dela på facebook