Nyhet

Torken får aldrig vara en flaskhals

I Sverige var Martinsons i Bygdsiljum först ut med produktion av KL-trä. De har producerat materialet sedan 2007 och 2017 tredubblade man sin kapacitet genom investeringen i en ny produktionslinje.

– Marknaden är fantastiskt positiv. Fram till i dag har vi jobbat med att övertyga folk och dragit ett ganska tungt lass under femton år. Nu kommer folk i branschen till oss och tycker att det är intressant, säger produktionschefen Olov Martinson.

Flera svenska sågverk satsar på produkten och 2019 fick Martinsons sällskap på den svenska marknaden när Stora Ensos nya produktionslinje för KL-trä stod klar i Grums. Södra Timber startar också en fabrik i anslutning till sågverket i Värö och även i Norge hoppar man på KL-tåget när Splitkon i Åmot, cirka tio mil väster om Oslo, investerar 250 miljoner kronor i en ny fabrik.

För Martinsons vände vinden på allvar när de levererade KL-trä till åttavåningshusen Strandparken i Sundbyberg.

– Vi har byggt mycket i Växjö och Skellefteå men den största uppmärksamheten kom när vi byggde i Sundbyberg. I Europa finns lång erfarenhet av materialet med skillnaden att det i Tyskland och Österrike byggs lägre byggnader, som egnahemsvillor. I Norden
 är trenden höga hus och här upplever vi att vi är mest konkurrenskraftiga, säger produktionschefen Olov Martinson.

Martinsons upplever att de flesta som valt att bygga med KL-trä också väljer att fortsätta.
– Det är ett gott betyg. Jag anser att man måste prova för att bli övertygad, säger Olov.

Har torkprocessen förändrats i takt med er produktutveckling?
– Det har den absolut gjort. Torkningen är det som påverkar mest, både på gott och ont. Gör man det bra får man stor effekt både i kvalitet och kapacitet och vi får ett bra flöde och en stabil process. Om vi jämför och tittar i backspegeln ett antal år har det kommit flera bra tekniska lösningar, robusta torkbyggnader, smarta analysverktyg och uppföljningsprocesser som är till stor hjälp för operatörerna, säger Olov.

Aldrig en flaskhals
Martinsons förhållningssätt till torken är att den aldrig ska vara en flaskhals. Samtidigt ska virket få ta den tid i torken som det behöver.
– Vi tullar inte på kvaliteten och då får volymerna komma i andra hand. Men det har varit en resa att bygga upp en torkkapacitet så att man inte hamnar i prekära lägen. När tekniken för att hantera torkningen utvecklas kan tiderna också kortas. Förr gick det kanske fort och ibland fel. Nu är det mer stabilt och vi känner oss trygga i processen, säger han.

Martinsons jobbar med produktgrupper där ledorden inte bara handlar om hög kvalitet utan också rätt kvalitet.
– KL-trä är inte en extremt krävande produkt när gäller torkproduktionen. Det har nog mer att göra med flöden. Har man bra flöden får man en bättre produkt. Torkoperatörerna ska veta vad de torkar.
– Är det en byggvara, limträråvara eller en produkt som ska klyvas, då har man olika krav. Det handlar inte om bättre eller sämre, utan om att anpassa torkningen, menar Olov och säger att det ingår att utbilda kunderna också.
– Det ska vara bra torkat, säger kunden, men vad? Rakt eller spänningsfritt? Kunden kanske värdesätter andra egenskaper, inte bara att det är en viss målfuktkvot.

Ökad kunskap
Processen har blivit stabilare på Martinsons och kunskapen har ökat – där menar Olov Martinson att Valutec spelar en stor roll för operatörer och mekaniker.
– Samarbetet med kollegor är jätteviktigt och där är Valutec bra på att samla kontaktnät som underlättar. Har man kanske träffats på en mässa så är det lättare att ringa och fråga om andras erfarenheter.

Dela på facebook