Nyhet

Tre anledningar att se fram emot 2021

Snart gör många av oss en kort paus under jul- och nyårshelgerna. Efter det väntar ett nytt verksamhetsår och även om 2020 knappast blev som någon hade väntat sig tänkte vi på Valutec ändå ge tre anledningar att se fram emot 2021. Det handlar om smartare processer, träets hållbara fördelar och framtidstro.

  1. Smartare processer. Det handlar både om vägen fram till virkestorken och genom den. För vår del så är det förstås främst det senare. Valmatics 4.0 har tagits emot på ett fantastiskt fint sätt av sågverk världen över och det är en mindre revolution som nu sker. Med en hög grad av automatisering och optimering för alla typer av virkestorkar finns bättre möjligheter för medarbetarna att satsa på de fokusområden inom virkestorkningen där de behövs mest, vilket i sin tur ger ännu bättre möjligheter att ta fram produkter med rätt kvalitet.

  2. Träets hållbara fördelar. När det pratas mer om substitution och cirkularitet är det bra för användningen av trä i stort. Och det är precis vad vi ser hända. När mer trä används till både stora och små byggdelar och komponenter som ersätter fossilt baserade material, ses det som ett mycket positivt värde, av en stor majoritet. Diskussionen kring substitution är viktig och ökar förståelsen för den viktiga roll som produkter av trä spelar. Även den växande debatten kring en kretsloppstänkande och cirkulär ekonomi är positiv, särskilt när det handlar om uttag av skogar där virkesförråden växer. När råvaran används till produkter där kol lagras under lång tid blir det tydliga exempel på cirkulär ekonomi i praktiken.

  3. Den sista och viktigaste punkten handlar om alla ni sågverk som satsar för att vässa er produktion genom att höja kvaliteten eller produktionstakten. Det är den viktigaste signalen av alla. Det är ni som finns nära marknaderna som bäst vet vad som är rätt steg att ta både på kort och på långt sikt.


Med varma önskningar om en så bra avslutning som det kan bli på 2020 och så småningom ett nytt år, där sågverksindustrin tar nya och stora kliv framåt!

 

Hälsningar,
Robert Larsson, vd

Kontaktpersoner

Dela på facebook