Nyhet

Tusentals utvecklingstimmar bakom tekniksprång

Valutecs senaste modell av TC-kanaltorkar har inneburit ett tekniksprång som öppnat upp världsmarknaden för Valutec. Bara under det senaste året har företaget sålt TC-torkar till Ryssland, USA och alla större sågverksländer i Europa. Bakom framgången ligger tusentals timmar av utvecklingsarbete.

Det är kombinationen av låg energiförbrukning, hög flexibilitet och kvalitet som gjort att TC-torken nu etablerats på sågverksmarknader över hela världen. Torkningen sker i 4-12 zoner med individuell klimatstyrning där luft och värme kontrolleras separat. Förenklat kan varje zon beskrivas som en kammartork där klimatet kan styras individuellt. Det möjliggör att blanda dimensioner mellan zonerna, vilket tidigare inte varit möjligt i kanaltorkar.

Tyskland är en nation där utvecklingen tagit rejält fart. Bland de tyska sågverk som investerat i TC-torkar återfinns bland annat Ziegler Holzindustrie, Holzwerke Ladenburger och Egger Brilon, som just nu torkar en volym motsvarande 80 000 m3 sidobrädor. Utrymme finns att öka till över 100 000 m3.
– Vi har ett ständigt flöde och relativt små virkespaket vilket gör det här till en mycket bra lösning för oss. En stor fördel är att vi aldrig behöver avbryta torkprocessen vid satsning av nya paket, säger Paul Lingemann,sågverkschef vid Egger Brilon, som också menar att en effektivare användning av el- och värmeenergi var en faktor vid investeringen.

”Bra erfarenhet av Valutec”
Hos Ziegler Holzindustrie är TC-kanaltorken den tredje torkleveransen på tio år och den hittills största med en kapacitet på hela 110 000 m3 årligen. Den levereras också med utrymme för tre paket i blåsdjup, istället för två som tidigare varit standard. Den har tio individuella torkzoner och driftsattes i februari i år.
– Valutecs TC-tork är ett utmärkt val för oss då lösningen uppfyller våra höga krav på kapacitet kombinerat med flexibilitet. Dessutom har vi haft mycket bra erfarenheter av att samarbeta med Valutec, säger Kai Matthies, produktionschef på Ziegler Holzindustrie.

Holzwerke Ladenburger har investerat i en TC-tork med en kapacitet på cirka 80 000 m3 årligen.
– Valet föll på en TC eftersom det är den mest flexibla och ekonomiska torken på marknaden. Den låter oss blanda dimensioner fritt och kombinerar hög kvalitet och kapacitet med låg energiförbrukning, säger Christoph Rettenmeier, assistent till företagsledningen hos Ladenburger.

Startskottet för utvecklingen var den virkestork som för sex år sedan byggdes hos SCA Bollsta i Sverige och som av Holzkurier döpte till ”Schwedisches Monster”. Det var den första TC-kanaltork som byggdes med individuell klimatstyrning, vilket bidrog till ett enormt genomslag på den internationella marknaden. Sedan dess har Valutec sålt mer än 20 TC-kanaltorkar.
– TC-torken har kraften att förändra produktionsplaneringen på ett helt sågverk. Den möter sågverkens fokus på kapacitet och lågenergiförbrukning som fortfarande är styrande samtidigt som den erbjuder en överlägsen flexibilitet och möjliggör en högre kvalitet på slutprodukten, säger Robert Larsson, vd på Valutec.

Ryssland, USA och Finland
Under nästa år bygger Valutec Nordamerikas första TC-kanaltork till sågverksgruppen Pleasant River i delstaten Maine, högst upp den i nordöstra delen av USA. Ägaren Jason Brochu menar att Valutec har en överlägsen helhetslösning.
– Vi besökte flera svenska sågverk dit Valutec levererat anläggningar och de överträffade våra höga förväntningar när det handlar om detaljfokus, konstruktionens kvalitet och energieffektivitet. I slutändan var det ett enkelt beslut. Valutec har en produkt som kommer att placera oss i framkant i hela Nordamerika när det handlar om torkteknologi.

Tiotusentals kilometer från Pleasant River, i ryska Komi, har Luzales nyligen driftsatt Rysslands första TC-kanaltork, med en kapacitet på 70 000 m3 virke per år. Och i Finland blev Junnikkala först ut med genom sin investering till sitt sågverk i Kalajoki. 
– Vi valde den för att den är energieffektiv, flexibel och ger en god total ekonomi, sa företaget i ett uttalande i samband med investeringen.

Det är fördelar som gjort TC-kanaltorken till den snabbast växande typen av virkestork i världen just nu.

Nerladdningar

SCA Bollsta TC

Kontaktpersoner

Dela på facebook