Nyhet

Vida Nössemarks nya kanaltork är igång

I Januari påbörjades bygget av Vida Nössemarks nya kanaltork och i veckan gick de första paketen genom torken. Torken som Vida Nössemark investerat i är en två zons FB-kanaltork utrustad med Valutecs styrsystem Valmatics 4.0

Kanaltorken kommer främst att användas till att torka 40mm gran ned till 18% och har en årskapacitet på 70 000 m3.

- Vi har en lång historia tillsammans med Vida och utmärkande för dem är att de alltid är väl förberedda, vilket borgar för lyckade projekt, säger Robert Larsson, VD Valutec.

I samband med att torken togs i drift passade man även på att byta portar på några äldre torkar.

Vida Nössemarks Stefan Svensson, Henrik Hultstrand, Carl-Johan Johansson och Antony Adamsson framför de första paketen på väg in i torken. 

Nerladdningar

Kontaktpersoner

Dela på facebook