Uppsamling Valmatics 1.8 i Kosta

Utbildningen riktar sig till torkoperatörer som har baskunskaper inom Valmatics 1.6-1.8.

Plats: Kosta Boda Art Hotel
Tid: 12:00-18:00
Förkunskaper: Baskunskaper i Valmatics 1.6-1.8.
Pris: Gratis för supportkunder 7 000kr för övriga. 

Via en genomgång av de grundläggande funktionerna i styrsystemet går vi igenom hela menysystemet och de olika vyerna. Dessutom behandlas styr- och reglerprinciper, torkprofiler för kammare och kanaler samt olika parametrar och inställningar. Som avslutning lär sig deltagarna att simulera fram ett  torkschema för en ny produkt. Lunch och middag ingår.

Kursen ges på Kosta Boda Art hotel i anslutning till KO Societydagarna 7-8 december. KO Society anses av många som jobbar med virkestorkning vara årets höjdpunkt. Det är ett utmärkt tillfälle att träffa branschkollegor, utbyta erfarenheter och lyssna till de senaste rönen inom virkestorkning.  

Nästa kurstillfälle: 06-06 december

Anmäl dig till kursen

Kontaktpersoner

Dela på facebook