Valmatics 3

Vidareutbildning för personer som genomgått Valmatics 2.

Förkunskaper: Valmatics 2
Kursen ges en gång per år vid Skellefteå Stadshotell
Pris: 8 000kr  

I en fördjupning av styrsystem Valmatics behandlar vi bland annat förutsättningar för bra torkning och de olika funktionerna som finns i styrsystemet. Dessutom går vi igenom de möjligheter som expertsystemet ger i form av olika torkprinciper som simulerar fast och adaptivt torkschema, effekt- eller temperaturfallsstyrning, el-optimering mm. Vi tittar också på hur inställningar påverkar process och kvalitet.

En stor del av kursen sker i seminarieform, där deltagarna förväntas delta aktivt och bidra med egna erfarenheter från användandet av Valmatics. Här finns stora möjligheter för deltagarna att ta upp egna problem och frågeställningar för att upptäcka vilka möjligheter som Valmatics kan erbjuda för att förbättra torkresultatet.


Lunch, middag och kvällsaktivitet ingår i priset.
Ange vid anmälan om ni önskar boende vid Skellefteå Stadshotell.

För att ge maximalt utbyte av kursen är deltagarantalet begränsat.

 

Nästa kurstillfälle: 05-06 november

Anmäl dig till kursen

Kontaktpersoner

Dela på facebook