Renoveringar

För att skapa maximala förutsättningar föregås varje renovering av en noggrann genomgång av den aktuella anläggningen som utförs av Valutecs erfarna experter. Baserat på analysen ställs sedan en diagnos och i samförstånd med dig som kund ges förslag på lämpliga åtgärder. I samband med renovering av en anläggning sker oftast även en uppgradering, där målet är att erbjuda den lösning som innebär den bästa totalekonomin.

Exempel på detaljer som kan renoveras:
- Portar (läckage, skador, isolering)
- Flaps (förhårdnader, skador)
- Fläktar (kondition)
- Basningssystem (typ, placering)
- Värmebatterier (ålder, kondition)
- Styrsystem (givartyp, placering)
- Elsystem (elskåp, kablage)
- Pneumatiska ställdon (ledningarna)
- Till- och frånluftspjäll (läckage, kvalitet)
- Paketmatningssystem 

Nerladdningar

Kontaktpersoner

Dela på facebook