Blogg

Synsätt som imponerar!

Sågverksbranschen präglas av stora svängningar och omsätter stora pengar – två faktorer som skulle kunna leda till snabba reaktioner och ogenomtänkta satsningar. Trots det möter vi ständigt människor som vågar hålla blicken fäst mot de långsiktiga målen.

Det är ett synsätt som imponerar, särskilt då osäkerhet kring konjunkturutvecklingen ökat kraftigt. Det är också en anledning till att vi trivs så bra i den här branschen.

Ett sätt att se på vår roll handlar om att leverera marknadsledande torkanläggningar och styrsystem. Vi tänker att det också handlar om att möjliggöra ett ökat användande av trä.

Det är en ambition man kan närma sig från flera perspektiv. Det mest uppenbara handlar förstås om själva torkprocessen, där vi genom smarta lösningar hjälper varje sågverk nyttja sina resurser på rätt sätt. Det är hedrande och ett fint kvitto att få vara med och dela med oss av våra kunskaper också om det som finns kring det bästa valet av torklösning, som logistisk hänsyn och frågeställningar om energi för driften.

Ett andra perspektiv handlar om att karaktären på slutprodukterna har förändrats under de senaste tio åren. Lite tillspetsat så har vi nu både stolar och takstolar, både designelement och bärande element. Missförstå mig rätt, det är alldeles utmärkt att använda trä till exempelvis möbeltillverkning men att stora volymer nu används för att tillverka limträ och KL-trä är en utveckling som haft stor påverkan på sättet vi använder råvaran. Det ökande bredden av användningsområden möter vi med ökad flexibilitet och utvecklade styrsystem.

Med den utvecklingen i bakhuvudet är det intressant att läsa hur den gamla Valutec-medarbetaren Robert Andersson, numera på Martinsons, resonerar kring de krav som ställs på slutprodukterna.

Ett tredje perspektiv som blir allt viktigare är det som handlar om en helhetssyn på hållbarhet. På Valutec har vi länge arbetat utifrån hållbara perspektiv, utan att kanske benämna det så alla gånger. En del av det handlar om hänsyn till de medarbetare som arbetar vid torken. Där har vi varit tidiga med säkerhetslösningar i framkant för att förhindra tillbud och olyckor.

Den mest påtagliga hållbarhetsfrågan är förstås den om klimatpåverkan. Det viktigaste tror vi är ett ökat användande av trä i stort. Det hjälper till att ersätta fossilt baserade material för byggande och andra ändamål. Men här ryms också smarta energilösningar där vi ständigt söker sätt att utvecklas. Det senaste är solcellslösningar, som vi utvärderar tillsammans med en samarbetspartner, vilket kan komma att bli ett bra komplement till våra produkter i framtiden.

Oavsett perspektiv, så får vi ständig påfyllning av er som vi möter ute på sågverken. Mycket handlar om det långsiktiga synsättet kring hur hållbara affärer kan växa.

Samarbetet fortsätter att inspirera!

Hälsningar,

Robert Larsson

Kontaktpersoner

Dela på facebook