Valmatics 4.0 Fortsättning

Utbildningen riktar sig till torkoperatörer som genomgått Valmatics 4.0 Bas.

 

Förkunskaper: Valmatics 4.0 Bas (ges på plats hos sågverket vid installation).
Kursen ges två gånger per år vid Skellefteå Stadshotell
Pris: Gratis för de som installerat Valmatics 4.0.

Via en genomgång av de grundläggande funktionerna i styrsystemet går vi igenom hela menysystemet och de olika vyerna. Dessutom behandlas styr- och reglerprinciper, torkprofiler för kammare och kanaler samt olika parametrar och inställningar. En stor vikt läggs vid den inbyggda simulatorn och som avslutning lär sig deltagarna att simulera fram ett  torkschema för en ny produkt.

Utgångspunkten är att i höst återuppta vår utbildningsverksamhet i Skellefteå. Samtidigt som vi kommer att förhålla oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Nästa kurstillfälle: 16-17 november

Anmäl dig till kursen

Kontaktpersoner

Dela på facebook