Patent

Genom åren har Valutecs nära samarbete med internationellt ledande forskare i Sverige och Finland resulterat i flera banbrytande innovationer. Nordisk sågverksteknik ligger i utvecklingens frontlinje. Förmånen att få verka på en hemmamarknad med världens kanske mest krävande kunder har gett oss en bra grund för de senaste årens internationella framgångar. För Valutec har det resulterat i att vi idag förfogar över en rad viktiga patent, som spänner över allt från avancerade styrsystem till smarta tekniska lösningar och torkningsprinciper.

Några exempel på Valutecs patent:
 

Luftkylning av fläktmotorer

Förfarande och anordning för kylning av drivmotorn till fläkten i en torkkammare. Fläktmotorn byggs in och förses med forcerad kylluft. Kylluften tas externt från utemiljön.

Adaptiv temperaturfallsstyrning

Adaptiv styrmodell för torkning av virke med hög kapacitet, som kontinuerligt känner av hur mycket vatten som avdunstar från virket och anpassar klimatet för att i huvudsak hålla konstant torkhastighet.

OTC, Optimized Two-stage Continuous

Torkning av virke i tvåzonskanal med luftcirkulation i virkets rörelseriktning i zon 1 samt mot virkets rörelseriktning i zon 2. Ger förbättrad torkkvalitet på det torkade virket vid oförändrad tid, alternativt en kortare torktid vid oförändrad torkkvalitet. Dessutom ges möjligheter till bättre styrbarhet av klimat.

Effektoptimering av virkestorkar och expertsystem

Optimering av torkprocessen beroende av materialegenskaper samt torkanordningens prestanda. Möjlighet att optimera kapacitet i förhållande till utrustningens egenskaper samt önskat kvalitetsresultat.

Dela på facebook