Kanaltork OTC

Valutecs OTC-kanaler bygger på en patenterad lösning som minimerar risken för sprickbildning även för grövre dimensioner.

Torktypen är speciellt utvecklad för att klara produktion av bräder och plank, med en årskapacitet på upp till 100 000 m3 och en målfuktkvot ned till ca 12–18 %.

OTC står för Optimized Two-stage Continuous och torken har en klimatutveckling i kanalens längdled som liknar ett kammartorkningsschema. Kombinationen av kanaltorkens höga kapacitet och kammartorkens höga kvalitet ger en tork som även klarar snabb nedtorkning till låg slutfuktkvot. Torkarna kan med fördel förses med värmeåtervinningssystem.

Princip

Virket torkas under transport genom de olika klimaten i en torkkanal med två separata zoner. Virket ställs på vagnar och satsas från en buffertbana i torkens intagsände. Ett hel- automatiskt matningssystem transporterar virket genom torken och vidare ut vid uttagsänden. Axialfläktar i respektive zon blåser cirkulationsluften via värmebatterier och genom virket. I den första zonen blåser luften med matningsriktningen, medan luften i den andra zonen blåser mot virkets matningsriktning.

Nerladdningar

Hasslacher rererenscase OTC

Referenser

Kontaktpersoner

Dela på facebook