Säkerheten först!

Projektledaren Robert Öhman är ansvarig för arbetsmiljö och säkerhet på Valutec. Han konstaterar att företagets leveranser förskonats från allvarligare olyckor genom åren, vilket är ett kvitto på att det kontinuerliga säkerhetsarbete som Valutec bedriver ger resultat.


– När vi byggt och driftsatt en virkestork sitter operatören i en Volvo med ett sexpunktsbälte och alla säkerhetsfinesser. De stora riskerna uppstår först om någon aktivt kopplar ur en säkerhetsfunktion som exempelvis ljusbommen, förklarar Robert.

Därför är det viktigt att de lösningar som Valutec levererar också är användarvänliga.
– Vi vill att det ska vara enkelt att använda de system som finns. Om det blir krångligt eller svårt så kan tanken komma att det vore skönt att slippa att ha ljusbommarna aktiva, till exempel. Men här vill vi ha ett nära samarbete med skyddsombuden på varje sågverk så att vi skapar förståelse för varandras arbetssituation. Det är något som startar redan i vid konstruktionen av virkestorken.

Andreas Lövgren är produktionschef hos Valutec och konstaterar att ju mindre underhåll som krävs desto mindre är olycksrisken.
– Vi konstruerar torkarna för att minimera underhållet och därmed undvika risksituationer. Det kan handla om att använda rostfritt material där det behövs för att det ska hålla bra och att inte ha givare eller eldrifter inne i miljön. Sedan har vi ett skalskydd med exempelvis galler, fasader och plåtskydd utanför de rörliga delarna, säger Andreas.

För att göra säkerhetslösningarna användarvänliga har Valutec kontinuerlig kontakt med sina kunder.
– Vid varje projekt får vi återkoppling om vad som fungerar och vad som går att göra bättre. Vi har en löpande förbättringsprocess rörande produkterna och det gäller inte bara säkerheten, utan givetvis även själva torkprocessen och allt annat som rör torken, säger Andreas.
Under byggprocessen görs så stor del av arbetet som möjlighet på marken. Därefter används kranar.
– Det finns både en tidsvinst och en säkerhetsvinst i att arbeta på marken. Det är förstås stor skillnad på en fallolycka från två meter och en från tolv meter, även om det självklart är helt obligatoriskt med både sele och säkerhetslina, säger Robert.
De största riskerna finns i rörliga moment, vilket gör att kanaltorkarna behöver andra typer av säkerhetslösningar än kammartorkarna.

 – Om man inte aktivt kopplat bort säkerhetslösningar är det i princip omöjligt att själv ta sig in i en kanaltork och skada sig under drift. Varje kanaltork är utrustad med ljusbommar vid intaget som stannar torken direkt de bryts och kanaltorken stoppar också om någon till exempel skulle öppna luckan på kallvindan, säger Robert och fortsätter:
– Kammartorkarna är betydligt enklare konstruktioner och där behövs inte ljusbommarna till exempel. Men systemet med luckorna gäller även där.

För att eliminera risken att portarna ska rasa bygger Valutec sina virkestorkar med dubbla portmotorer med tillhörande bromsar. Efter att torken är färdigbyggd levereras den CE-märkt och med all tillhörande dokumentation.
– Det ställs allt högre krav på detta och generellt har de stora koncernerna hunnit långt i att utveckla sina strukturer för att möta kraven från till exempel arbetsmiljöverket. Men kraven ökar även på mindre sågverk och det är viktigt att allt är i sin ordning.
Säkerhet och arbetsmiljö är bara till viss del en fråga om att bygga rätt och smarta arbetssätt. Det handlar också om ett systematiskt arbete med underhållet.
– Det är främst en fråga om kvalitet, men det finns säkerhetsaspekter på detta också. Det skiljer sig också väldigt mycket åt mellan olika anläggningar. Här vill jag gärna framhålla svenska JGA, där finns knappt ett sågspån på asfalten och allt känns otroligt välordnat.

För att göra det enklare att följa upp underhållet har Valutec nyligen utvecklat ett digitalt besiktningsprotokoll som är helt öppet för alla att använda.
– Säkerhetslösningar är en punkt i protokollet och vi vill uppmana alla att använda protokollet i sitt löpande arbete, säger Robert

Kontaktpersoner

Dela på facebook