Tekniska lösningar

Som branschledare inom virkestorkning tar vi tillvara på de nytänkande möjligheter som forskningens absoluta frontlinje erbjuder. Allt för att hela tiden kunna erbjuda lösningar som uppfyller de hårda krav vi ställer på våra produkter. Med en kombination av kunskap, erfarenhet och en internationellt ledande forskningsavdelning har vi utvecklat en rad tekniska lösningar.

Fläktar

Axialfläktar optimeras utifrån driftsförutsättningar för att uppnå högsta möjliga verkningsgrad. Fläktarnas diametrar sträcker sig från 800 till 1 600 mm, med ställbara eller fasta blad. För driftstemperaturer över 90 grader levereras motorer med luftkylning, där en yttre kylfläkt tillför varje motor kylluft.

Flaps

Såväl våra egna erfarenheter som oberoende forskningsresultat visar att tillräcklig luftmängd, och därmed lufthastighet, genom virkespaketen är avgörande för ett optimalt resultat. Detta uppnås genom god aerodynamik, effektiva fläktar med tillräcklig effekt samt effektiva tätningsdon. För att motverka energiläckage och onödig fuktspridning har Valutec ett väl utvecklat system av tätningsdon runt virkeslasten:

• Fasta sido- och takflaps med EPDM-gummi eller viraduk av polyamid.

• Ställbara sidoflaps med mekanism för manuell manövrering.

• Takflaps integrerat med tryckramar.

Virkesmatning

Paketmatarsystem med stabila virkesvagnar och väl avvägt rälssystem. Helautomatiskt matningssystem med packningsfunktion i in- och utmatningsbufferten.

Portar

Styva portblad i aluminium eller rostfritt stål. Bladen är uppbyggda av likvärdiga element och fogsystem som byggsystemet. Mineralullsisolering och profilerade täckplåtar med god isolering mot värme och ljud. Elementen hålls samman av en yttre ram med tätningslist. Lagrade tappar ger effektiv låsning mot portramarnas tätningsyta. Portlyft med elektriskt vertikalt wirespel.

Dela på facebook