Kanaltork 2-zons FB

Valutecs 2-zonskanaler är speciellt utvecklade för produktion av klen- och centrumvirke, med en årskapacitet på upp till 90 000 m3 och en målfuktkvot ned till ca 12–18 %.

Torktypen kallas även FB-kanal, där FB står för Feedback. Till skillnad från 1-zonskanalen har 2-zonskanalen delats upp i två ­separata zoner, där klimatet styrs individuellt i respektive zon. 2-zonskanalens fördel ligger både i en förbättrad kvalitet och i en ökad kapacitet jämfört med 1-zonskanalen.

Den första zonen fungerar i princip som en kortare 1-zonskanal. Det innebär att luften fuktas upp snabbare, vilket minskar yttorkningen och därmed risken för torksprickor. Den andra zonen fungerar som en utjämningszon som minskar fuktspridningen. Torktypen kan med fördel förses med värmeåtervinningssystem.

Princip

Virket torkas under transport genom de olika klimaten i en torkkanal med två separata zoner. Virket ställs på vagnar och satsas från en buffertbana i torkens intagsände. Ett hel- automatiskt matningssystem transporterar virket genom torken och vidare ut vid uttagsänden. Axialfläktar i respektive zon blåser cirkulationsluften via värmebatterier och genom virket. I den första zonen blåser luften mot matningsriktningen medan den i andra zonen blåser med virkets matningsriktning.

Nerladdningar

Referenser

Kontaktpersoner

Dela på facebook