Valusim

Utvecklingen på många sågverk går mot att såga fler dimensioner och kvaliteter vilket ställer ökade krav på pålitligt systemstöd. Valutecs simulatorteknologi, Valusim, ger optimal vägledning för att snabbt komma fram till den mest tidseffektiva torkprocessen för varje ny dimension. ValuSim optimerar nya torkprogram med hänsyn till kapacitet, kvalitet och elenergiförbrukning, för att undvika kostsam inkörningstid av nya program. I ett användarvänligt gränssnitt matas alla uppgifter in om önskad slutkvalitet tillsammans med alla kända grunddata, för att simulera en process som ligger mycket nära verkligheten. . 

Valusim, som idag har utvecklats till ett unikt och världsledande verktyg för virkestorkning, startade som ett forskningsprojekt hos finska VTT (Finlands teknologiska forskningscentral). Tidiga versioner av simulatorn användes sparsamt parallellt med de då förekommande styrsystemen på marknaden.  Fokus låg fortfarande på erfarenhetsbaserad kunskap hos varje sågverks operatörer. Men ett stort steg togs för snart 20 år sedan då Valutec köpte rättigheterna och beräkningsmodellerna till simulatorn och började utveckla den tillsammans med styrsystemet, med ambitionen att integrera simulatorn med styrsystemet. I dag ingår Valusim som en integrerad funktion i alla leveranser av styrsystemet Valmatics.

I samband med skapandet av Valmatics 4.0 utvecklades även en ny simulatorberäkningsmotor där varje tork betraktas som en zon – oavsett om det handlar om en kammartork, traditionell kanaltork eller en TC-kanaltork. Tidigare var simulatorn främst lämpad för kammartorkar medan den nya beräkningsmotorn skapar förutsättningar för effektiv simulatorstyrning av alla typer av virkestorkar.

Nerladdningar

Referenser

Kontaktpersoner

Dela på facebook