Felsökning

Kursen riktar sig till alla som dagligen arbetar med virkestorkning och är lika värdefull för den som är ansvarig för virkestorkningen på företaget som för operatörer på olika nivåer.

Förkunskaper: Inga
Plats: Plats: Stockholm, Scandic Grand Central.
Pris: 9 000kr

Kursdeltagarna erbjuds en verktygslåda med olika problemlösningar, både för sådant som uppstår regelbundet och vid enstaka tillfällen. En del av kursen ägnas också åt deltagarnas egna frågeställningar, antingen som utvidgning av det ordinarie kursinnehållet eller som separata inslag.

Under kursen utgår vi från ett antal problem och söker oss därefter fram till möjliga orsaker/felkällor, med lösningar på hur dessa ska kontrolleras och åtgärdas. Vi tittar på de vanligaste felkällorna som orsakar återkommande problem med det torkade virket. Dessutom tar vi upp fall när det är hårdvaran som orsakar felen och hur man avgör om torken har den tekniska standard som krävs. Målet är att lära deltagarna en övergripande metodik kring felsökning som kan användas direkt i det dagliga arbetet.

Lunch, middag och kvällsaktivitet ingår i priset.

Kurstider:
Dag 1, 9-17
Dag 2, 8-15

Nästa kurstillfälle: 29-30 oktober

Anmäl dig till kursen

Kontaktpersoner

Dela på facebook