Kanaltork TC

Valutecs TC-kanal är den absoluta giganten bland kanaltorkar. Den möjligör att kombinera kapacitet och flexibilitet med optimal kvalitet.

Torktypen ger full frihet att skapa den ultimata torkprocessen, med i det närmaste obegränsad frihet att blanda dimensioner, minimal fuktkvotsspridning och reducerad risk för sprickbildning. Årskapaciteten kan uppgå till 170 000 m3, med målfuktkvoter ned till cirka 12–18 %.

TC är en förkortning för tvärcirkulation och principen bygger på att virkespaketen satsas på längden genom zoner där luften cirkulerar tvärs kanalens längdriktning. Det gör det möjligt att reglera klimatet separat i olika zoner, enligt ett schema som ligger mycket nära en kammartorks idealschema.

 

 

Princip

 

Virket torkas under transport genom ett antal zoner med separata klimat. Virket ställs på längden på vagnar och satsas från en buffertbana i torkens intagsände. Ett helautomatiskt matningssystem transporterar virket genom torken och vidare ut vid uttagsänden. Tvärställda axialfläktar i respektive zon blåser cirkulationsluften tvärs kanalens längdriktning, via värmebatterier och genom virket.

Nerladdningar

Referenser

Kontaktpersoner

Dela på facebook