Siljan

Siljansågen ingår i Siljankoncernen och är en storproducent av vidareförädlat trä, bl a av Siljan trägolv som kräver en högkvalitativ torkning.

Besök Siljan>>

Dela på facebook