Valmatics

Valmatics är ett adaptivt styrsystem som ger torkoperatören ett perfekt anpassat verktyg för att styra torkprocessen. Med optimal flexibilitet och valfrihet erbjuder systemet egenskapsstyrning utifrån flera olika parametrar, beroende på aktuella behov. En given faktor är energioptimering, där användaren genom fläktstyrning kan begränsa elförbrukningen och därigenom uppnå en bättre torkekonomi. Dessutom är det möjligt att genom egenskapsstyrningen skapa den perfekta balansen mellan kvalitet och produktionskapacitet, för att hitta det optimala produktionsflödet.

Under 2015-2016 genomfördes ett antal oberoende studier som samtliga visade på att Valmatics ger ett bättre värdeutbyte än konkurrerande system. 

Läs mer om testerna och se resultaten här>>

 

Nerladdningar

Referenser

Kontaktpersoner

Dela på facebook