Blogg

Valutec – en hållbar partner

Valutec möjliggör ett ökat användande av trä. Vi gör det genom att ständigt sträva efter att ta nya steg i utvecklingen av våra virkestorkar och vårt intelligenta styrsystem. Vi vill hjälpa sågverken ta vara på skogsråvarans fulla värde genom värdeskapande, nytänkande och hållbara lösningar.

Enkelt kan man säga att vi tror på trä. Vi vill medverka till att trä blir det självklara valet för bygg- och snickeriprodukter. Det vore bra av flera anledningar. Bland annat för att FN:s Globala mål kräver att vi ställer om till ett hållbart byggande för att minska klimattrycket. Det bästa och mest effektiva sättet att nå dit är att ersätta stål och betong med byggdelar i trä, där det är möjligt. Detta eftersom trä är det enda förnyelsebara materialet, där byggdelarna binder koldioxid under hela sin användningstid.

Ett ökat byggande i trä öppnar även för större möjligheter till återbruk, då det kan demonteras och återuppbyggas på nya platser. Självklart kommer det även i framtiden att finnas behov för alla typer av byggmaterial. Vart och ett har sina styrkor. Men potentialen i trä gör att det kan användas mer och för fler ändamål.

Att just använda skogsresurserna för långsiktig användning är också effektivt för klimatet, eftersom koldioxid binds under lång tid. Samtidigt kräver omställningen ett fortsatt hållbart skogsbruk, där de träd som skördas ersätts med nya.

På Valutec har vi valt ut sex av de femton globala målen som särskilt viktiga för oss. I vår del av kedjan vill vi bidra så bra som vi kan. Alla som väljer att samarbeta med oss ska vara helt trygga med att de väljer en hållbar partner.

 

Eric Johansson
Hållbarhetsansvarig Valuec

 

Läs mer om Valutecs hållbarhetsarbete>>

Nerladdningar

Valutec - En hallbar partner

Kontaktpersoner

Dela på facebook