Blogg

God trend för trä

Det har sannerligen varit ett år som inte liknat något annat. Ibland kan det sägas lite slarvigt, men efter 2021 är det verkligen befogat. Det handlar både om den enorma prisutveckling vi såg på sågade trävaror under den första halvan av året, till trycket på marknaden och osäkerhet i omvärlden i pandemins svallvågor, med bland annat materialbrister som utmanat många aktörer – däribland oss på Valutec.

Ett starkt fokus på kärnaffären har skänkt trygghet när omvärlden präglas av osäkerhet och utmaningar. Särskilt för oss som arbetar för att användningen av trä ska öka – och prissättas på rätt sätt.

Även om trävarumarknaderna kommer att fortsätta bjuda på både skarpa upp- och nedgångar så ser inte vi något annat än en långsiktig trend där användandet av trä ökar. Men det handlar inte bara om volymer – vi ser också en utveckling där kvalitet värderas högre, när användningsområden breddas till alltmer komplexa och omfattande byggprojekt.

När effekterna av klimatförändringarna, och kraven på klimatsmarta lösningar, blir allt tydligare kommer också de hållbara materialalternativen att efterfrågas. Det är nödvändigt, men också en bra långsiktig utveckling för vår bransch. Då gäller det att leverera träprodukter med rätt kvalitet. Oavsett om ändamålet är komponenter till fönstertillverkning, byggelement i KL-trä, panel eller något annat. Bredden av användningsområden växer för varje år.

Det gläder oss att se hur våra virkestorkar används runt om i hela världen med riktigt starka resultat. Vi har sagt förut att TC-kanaltorkarna varit en dörröppnare för oss på många världsmarknader och kombinationen med Valmatics 4.0 har inneburit ytterligare ett kliv framåt när det handlar om att optimera produkten med rätt kvalitet.
Det arbetet kommer vi att fortsätta under 2022 med oförminskad styrka.

Vi vill också passa på att tacka alla som deltog vid KO Societys träff tidigare i december! Det är ett forum där vi tillsammans får chansen att lyfta blicken från vardagen och diskutera frågor som påverkar sågverkens framgång. Vi är stolta över att vi får göra det tillsammans med alla operatörer och specialister inom virkestorkning som finns runt om i Sverige.

Avslutningsvis vill vi tacka för ett intensivt 2021 och från alla oss på Valutec vill vi önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Hälsningar,
Robert Larsson

Kontaktpersoner

Dela på facebook