KO Society

KO Society. En uppgraderad version av ValuTA-dagarna.
Du som jobbar med virkestorkning känner säkert till ValuTA-dagarna, som vi har kört över 20 gånger och du förhoppningsvis själv har haft chansen att vara med om. Eftersom vi vet att arrangemangen har varit mycket uppskattade har vi vidareutvecklat konceptet till det vi kallar KO Society. Förkortningen står för Kiln Operators Society och som namnet antyder riktar den sig till alla som jobbar med virkestorkning.

Vad är nytt med KO Society?

Alla som kommer i kontakt med virkestorkning i sitt arbete är välkomna i KO Society, oavsett om det handlar om en tork från Valutec eller inte. Tanken är att vi ska ta med oss alla positiva delar från ValuTA-dagarna, men göra det till ett forum som är ännu öppnare för delaktighet och diskussioner. Vi vill att deltagarna verkligen ska få chansen att dela varandras kunskaper och samtidigt utvecklas i sin yrkesroll, genom att ta del av insikter och erfarenheter från branschkollegor. Mycket av det här kommer naturligtvis att hända när KO Society samlas, men även löpande under året via sociala forum och andra plattformar för kunskapsutbyte och regelbunden kontakt. KO Society sätter ribban för utvecklingen inom virkestorkning och sätter fokus på en faktor som ger sågverk och i förlängningen hela träindustrin en möjlighet att fortsätta vinna ny mark.

KO Society Sverige genomfördes första gången i december 2015.

KO Society 2022

KO Society 2022 går av stapeln 7-8 december.
Mer info om tema och plats kommer snart.

Nästa kurstillfälle: Information om nästa kurstillfälle kommer senare.

Dela på facebook