Digitalt servicebesök

Marknaden för sågade trävaror är glödhet och många sågverk går för högtryck just nu. Lägg därtill den extra osäkerhet som pandemin medför när det handlar om faktorer som tillgänglighet och leveranssäkerhet. Det gör att ett planerat underhåll av virkestorkarna där behov fångas upp i rätt skede blir ännu viktigare än vanligt. Där kan Valutecs digitala servicebesök vara ett viktigt stöd.

– Ett planerat stopp redan i maj ger en heltäckande bild av serviceläget. Med den vetskapen är det sedan tryggt att planera in de underhållsarbeten som behöver genomföras för att maximera tillgängligheten på torkarna, säger Joakim Berglund, försäljare på eftermarknad hos Valutec.

Innan pandemin tog många chansen att använda sig av Rasmus Linds och Fredrik Åhmans expertkunskaper i form av ett fysiskt servicebesök. I vissa fall kan det fortfarande vara en möjlighet att genomföra fysiska besök och samtidigt följa alla myndigheternas rekommendationer. Men där det inte är möjligt av olika skäl erbjuder Valutec nu också digitala servicebesök.
– Vi vill vara så tillgängliga som möjligt för våra kunder och många gånger hjälper det att över telefon ha en diskussion kring anläggningen samt diskutera eventuella frågor och skapa en trygghet kring statusen på de olika delarna. Tack vare dagens teknik finns även möjligheten att gå med en torkoperatör, via telefonens kamera, och guida runt torken. Det blir en digital besiktning helt enkelt, säger Joakim.

Ett tips för att underlätta genomgången av virkestorken är att använda det digitala besiktningsprotokollet som Valutec tagit fram tillsammans med KO Society. Där går man steg för steg igenom torken och när det är färdigställt får operatören rapporten från besiktningsrapporten direkt till sin inkorg.

Börja redan i maj
Fredrik Åhman, försäljare på eftermarknad hos Valutec, rekommenderar att man tar chansen redan i maj och gör ett tillfälligt driftstopp för en dag.
– Stänger man av produktionen på morgonen hinner man gå igenom torken under eftermiddagen och få ett bra underlag. Använder man serviceprotokollet så får man status på alla kontrollpunkter och en god heltäckande bild.

Fördelen med en tidig inventering är att eventuella reservdelar hinner komma på plats till det längre sommaruppehållet.
– Det kostar att bli stillastående längre än planerat och i sommar kommer det att vara hårt tryck på leveranserna. De som förbereder sig kommer att ha ett försprång. Vi finns gärna med hela vägen så det är bara att höra av sig till oss, menar Fredrik.

Kontaktpersoner

Dela på facebook