Blogg

Samarbete driver utvecklingen framåt

I ett läge där konjunkturen gjort att varje bräda kan säljas med marginal är det lätt hänt att fokus på kvalitet får sig en törn. Men frågan om rätt trä på rätt plats har aldrig varit viktigare.

Den handlar om den långsiktiga trend där användningen av trä ökar. Den gör det ännu viktigare att ta hand om råvaran på bästa sätt, där utbytet av varje stock som sågas är så stort och optimalt som möjligt. Det är både en fråga om lönsamhet och hållbarhet.

Med växande virkesförråd i skogarna och stor kapacitet på sågverken finns möjlighet att växla upp. För oss är det självklart att det bästa användandet av trä är som bygg- och konstruktionsmaterial.

En ökad volym trä som kan användas för mer långsiktiga ändamål, är en av anledningarna till våra fortsatta satsningar på forskning och utveckling. Vi lägger tusentals arbetstimmar varje år för att varje bräda som torkas ska hålla rätt kvalitet. Det handlar både om tekniska arbeten där vi utökar intelligensen i våra styrsystem och handfasta lösningar som bidrar till en bättre vardag för operatörerna och ännu bättre produktionsflöden på sågverket.

Utbytet med sågverk runt om i världen är helt nödvändigt för att vi ska kunna lyckas. De tillfällen då vi får möjlighet att ses och diskutera aktuella utmaningar med alla er som finns i den dagliga verksamheten är helt nödvändigt för ett lyckat resultat av utvecklingsarbetet. Oavsett om det är i samband med leveransprov, utbildningsdagar, eller bara ett spontant samtal över telefon eller på en mässa. Det hjälper till att fördjupa vår problemförståelse, ge fokus och även nya idéer!

Jag hoppas att sommaren som nu kommer, ger var och en av er möjlighet till lite extra vila. Vi på Valutec vill också rikta ett stort tack till er alla för det goda samarbetet.

Resultatet, i slutändan, är ett allt klokare och bättre användande av trä.

Trevlig sommar!
Robert Larsson

Kontaktpersoner

Dela på facebook