Kurser

Valutec erbjuder en rad utbildningar både på bas- och fortsättningsnivå. Utbildningarna riktar sig mot torkoperatörer och annan personal på sågverken.

 

Valmatics 4.0 Fortsättning

Utbildningen riktar sig till torkoperatörer som genomgått Valmatics 4.0 Bas.

Nästa kurstillfälle: 07-08 november

Grundkurs i virkestorkning

Valutecs grundkurs i virkestorkning riktar sig till blivande torkoperatörer, truckförare och andra som är intresserade av att lära sig mer om virkestorkning.

Nästa kurstillfälle: 19-20 september

TC Optimering

Kursen riktar sig till alla som torkar virke i en TC-tork och är lika värdefull för torkoperatörer som företagets ledning. 

Nästa kurstillfälle: 17-18 oktober

Dela på facebook