Kanaltork 3-zons

Valutecs 3-zonskanaler möjliggör torkade slutprodukter med lägre fuktkvoter än vad som normalt erbjuds med kanaltorkar.

Hos torktypen läggs ytterligare en zon till de två som finns i FB- och OTC-kanaler. Denna zon körs med ett eget klimat och fungerar som en konditioneringszon, vilket ger möjlighet att erhålla hög kvalitet även vid riktigt stora kapaciteter. Med en tredje zon öppnas möjligheten att använda även kanaltorkar för torkning till lägre fuktkvoter. Årskapacitet upp till 90 000 m3 och målfuktkvot ned till cirka 8–18 %.

Nerladdningar

Referenser

Kontaktpersoner

Dela på facebook