Truckmatad kammartork

Valutecs truckmatade kammartork kräver ett relativt litet utrymme och kombinerar höga krav på slutkvalitet till lägsta investeringskostnad.

Torken är speciellt anpassad för plankor, men kan även användas för bräder. Satsvolymen varierar mellan 50-450 m3 och målfuktkvoten är 5-20 %.

Precis som alla våra kammartorkar ger den truckmatade versionen möjlighet till exakt styrning av klimatet under hela torkprocessen. Det skapar möjlighet till mycket långtgående nedtorkning till exakt önskad målfuktkvot och minimal risk för sprickbildning. Torken kan med fördel förses med värmeåtervinningssystem.

Princip

Torken lastas och lossas med truck från en sida. Axialfläktar blåser cirkulationsluften längs med virkets transportrikning. Värmebatterierna av lamelltyp ger maximal värmeöverföring. Efter inledande likställning av fuktkvoten anpassas värmenivån efter hur fuktkvoten förändras. Den fuktiga luften evakueras via kanaler på vardera sidan av fläktväggen med hjälp av tryckdifferensen.

Nerladdningar

Referenser

Kontaktpersoner

Dela på facebook