En tork för alla bräder

Valutecs torkar kvalitet på en helt egen nivå

En hållbar partner

Att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet innebär att på ett ansvarsfullt och innovativt sätt skapa långsiktiga lösningar ur såväl ekonomiska, ekologiska som sociala perspektiv.

Håkan Svensson

Tidigare VD Södra Timber

"Vi känner att Valutec är med och utvecklar torktekniken hela tiden, vilket vi som kund kan ta del av."