Nordamerikas första TC-kanaltork!

Valmatics 4.0 är här

Valmatics 4.0 är vårt senaste styrsystem som innebär att sågverk runt om i världen kan automatisera och optimera torkprocessen i alla typer av virkestorkar.

Kapacitet, flexibilitet och kvalitet i perfekt symbios.

Kai Matthies

Ziegler Holzindustrie, Tyskland

"Valutec erbjuder riktigt bra support och har en hög teknisk kunskapsnivå om hela torkprocessen"