Nordamerikas första TC-kanaltork!

Good for Wood

Vi strävar efter att göra trä till ett konkurrenskraftigare material

En hållbar partner

Att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet innebär att på ett ansvarsfullt och innovativt sätt skapa långsiktiga lösningar ur såväl ekonomiska, ekologiska som sociala perspektiv.

Katarina Levin

Sågverkschef, SCA Bollsta,

"Vi har goda erfarenheter av tidigare leveranser från Valutec och det var lätt att ge ett förnyat förtroende."