En tork för alla bräder

Valutecs torkar kvalitet på en helt egen nivå

En hållbar partner

Att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet innebär att på ett ansvarsfullt och innovativt sätt skapa långsiktiga lösningar ur såväl ekonomiska, ekologiska som sociala perspektiv.

Michael Fercher

Teknisk chef, Hasslacher

""En naturlig del av vårt starka kvalitetsfokus är små toleranser när det gäller målfuktkvoten. Att vi fått ett bra stöd för hur vi jobbar med att nå en högre kvalitet är viktigt.""