Om det var enkelt att utveckla skulle fler göra det