Pågående projekt

Valutecs utvecklingsarbete inom virkestorkning lägger grunden till att allt fler ska upptäcka möjligheterna med trä som konstruktionsmaterial. Med vår vision om ett ökat träanvändande som utgångspunkt fortsätter det att resultera i nytänkande lösningar som driver branschen framåt.

 

Vägning av paket för ökad träffsäkerhet på målfuktkvoten

I samarbete med SP, TCN, Datapolarna, Bergkvist och Norra Kåge genomför Valutec ett projekt där vikten på råa virkespaket används som indata för att öka träffsäkerheten på målfuktkvoten. En utgångspunkt är att den råa vikten ger den aktuella ingående fuktkvoten för beräkning av optimerat torkförlopp. Vilket kan ge värdefull indata som vässar både Valmatics och Valusim.

 

Värmeenergi och lufthastigheter i kanaltorkar

Utvecklingsprojektet syftar till att säkerställa att tillförd värmeenergi med avseende på lufthastighet nyttjas så effektivt som möjligt i kanaltorkar. Projektet syftar till att både identifiera styrkor i befintliga konstruktioner, källor till läckage och framtida dimensionering och felsökning.

 

Simulatorer

Valutecs simulatorteknologi ValuSim baseras på ledande svensk och finskt kunnande och utvecklingen bedrivs i samarbete med Nordens ledande träforskare. ValuSim är baserat på en matematisk modell, som bygger på numerisk beräkning av trämaterialets interna fuktflöde, krympning och torkningsspänningar. Simulerade spänningar används för att beräkna ytsprickor med hjälp av ett omfattande experimentellt material. I ett användarvänligt gränssnitt matas uppgifter om önskad slutkvalitet in tillsammans med kända grunddata. Med det som grund simuleras en process som ligger mycket nära verkligheten.

Valmatics

Valmatics är ett adaptivt styrsystem som ger torkskötaren maximal valfrihet. Systemet kan styra de flesta typer och fabrikat av luftväxlingstorkar. Ett grafiskt och intuitivt utformat gränssnitt gör systemet mycket lätt att använda. Det integrerade expertsystemet med faktasamlingar om kvalitetsparametrar genererar förslag på hur torkningen ska utföras för att optimera processen för torksatsen. Kritiska funktioner, bland annat tekniken att mäta temperaturer vid själva källan samt simuleringsprogrammet, är skyddade av patent.

Fläkthastighetsoptimering

Valutecs system för adaptiv styrning av fläkthastigheten möjliggör effektiv och kostnadsbesparande eloptimering. Metoden bygger på att virket, baserat på temperaturfallet över virkeslasten, berättar för fläkten hur hög hastighet som behövs. När virket har nått fibermättnadspunkten drar en frekvensomriktare ned fläktens frekvens adaptivt, eftersom det då inte längre behövs hög luftshastighet. Den fortsatta torkningsprocessen regleras sedan med hjälp av torkens temperatur.

Kontaktpersoner

Dela på facebook