Kanaltork 1-zons

Valutecs 1-zonskanaler lämpar sig för produktion av brädor i klena dimensioner.

Torktypen är en ekonomisk lösning för produktion inom ramen för torktypens begränsningar vad gäller kapacitet och målfuktkvot. Årskapaciteten uppgår till 35 000 m3 och målfuktkvoter är möjliga ner till cirka 15–18 %.

Dagens 1-zonskanaler har bara grundprincipen gemensam med de första modellerna från början på 60-70-talet. I byggnadskonstruktionen, maskinbestyckningen, detaljerna och styrsystemet har vi utnyttjat samma kvalificerade lösningar som i vår nya generation kanaltorkar. För produktion som ställer mer modesta krav på kapacitet och målfuktkvot är den här torktypen ofta den mest ekonomiska lösningen, såväl avseende investering som energiförbrukning. 1-zonskanalen kan med fördel förses med värmeåtervinningssystem.

Princip

Virket torkas under transport genom de olika klimaten i en torkkanal. Virket ställs på vagnar och satsas från en buffertbana i torkens intagsände. Ett helautomatiskt matningssystem transporterar virket genom torken och vidare ut vid uttagsänden. ­Axialfläktar blåser cirkulationsluften via värmebatterier och ­genom virket mot matningsriktningen.

Nerladdningar

Referenser

Kontaktpersoner

Dela på facebook