SCA Bollsta

Bollsta sågverk är ett av SCA Timbers fem sågverk och ligger i Bollstabruk, Kramfors kommun i Västernorrlands län.

Besök SCA>>

”Den mest imponerande anläggning jag sett”

Efter 16 års erfarenhet av virkestorkning och tio år som torkansvarig
hos SCA Timber i Bollsta har Niclas Larsson mycket att jämföra med.
– I TC-kanaltorken är det virket som sätter begränsningarna, inte maskinen. Det här är den mest imponerande anläggning jag sett, säger Niclas.

Under ett år torkas närmare 100 000 m3 virke i TC-kanalen. Huvudsakligen 25 millimeters sidobrädor av fura, men de rekordsnabba torktiderna och den höga flexibiliteten har gjort att Bollsta också valt att torka klenare dimensioner i den unika anläggningen som driftsattes 2013.

Skräddarsydd lösning
Torken är ett resultat av SCA Timbers specifika behov och förutsättningar. När Bollsta 2011 beslutade att öka kapaciteten på sågverket från 450 000 m3 till 525 000 m3 lät man Valutec kartlägga det befintliga torkbeståndet, logistiken och typ av virke som skulle sågas. Slutsatsen var att den nya torkkapaciteten skulle fokusera på torkning av 25 millimeters sidobrädor av furu ner till 18 % slutfuktkvot.

Lösningen blev en kanaltork med tvärcirkulation, en modell som är särskilt väl lämpad för stora volymer sidobrädor. För att möta den önskade kapaciteten utrustades den med hela tio torkzoner. Den årliga beräknade kapaciteten uppgick vid leverans till 86 000 m3 av den valda dimensionen, men den slutgiltiga årsproduktionen blev 100 000 m3 efter finjustering.

Effektiv torkning
De kortaste torktiderna som använts för 25 millimeters sidobrädor till en fuktkvot på 18 procent är endast 20 timmar – ett svenskt rekord. Även paket med klenare dimensioner har därför blandats in i torken, då torktiderna är mycket fördelaktiga trots att det grövsta virket styr
torktiden.

Dimensionsbyten har kunnat hanteras på ett effektivt sätt tack vare den automatiska klimatstyrningen i varje zon och den enkla hanteringen för truckförarna, som med smart logistik och noggrann pakethantering bidragit till lätthanterliga
dimensionsbyten.

Möter kvalitetskrav
Ett vanligt riktvärde för bra kvalitet på torkprocessen är att spridningsmåttet på fuktkvoten i virket, standardavvikelsen, ska vara mindre än 10 procent av slutfuktvoten. För en slutfuktkvot på 18 % betyder det ett värde som är lägre än 1,8 procent. Resultaten för TC-kanalen i Bollsta visar standardavvikelser som varierar mellan 1,2 till 1,5 procent.– Det är en viktig faktor. Låg fuktkvotsspridning gör att vi kan arbeta med mer exakta mått som fungerar både för hyvling och ett optimerat sågutbyte, säger Niclas Larsson.

Tätt samarbete kring utvecklingsfrågor
SCA Timber och Valutec har etablerat ett långsiktigt samarbete kring frågor som rör virkestorkningen. För Valutec var en viktig del av leveransen till Bollsta etablerandet av en styrgrupp för utvecklingsfrågor.
– Vi vill alltid hitta sätt att vässa torkanläggningarna hos våra kunder och det här är ett bra exempel på samarbete i gemensamma utvecklingsfrågor, säger Robert Larsson, vd på Valutec.
Från SCA Timbers sida ingår såväl personal från anläggningen i Bollsta som från andra anläggningar inom koncernen. Samarbetet fungerar så att Valutec gör uppgraderingar i programvaran för styrsystemet, i syfte att hela tiden utveckla torkprocessen, och SCA Timbers personal genomför tester vars resultat sedan analyseras och diskuteras.
– Det är ett riktigt bra samarbete, som gör att vi kan utveckla våra processer och använda våra anläggningar på bästa sätt, säger Niclas Larsson.

Därför föll valet på Valutec
Då SCA valde att utöka kapaciteten vid sin anläggning i Bollsta, genom att investera i en ny panna, en uppgradering av såglinjen och utökad torkkapacitet, vann Valutec förtroendet att leverera kanaltorken och ytterligare sex kammartorkar.
– Vi har goda erfarenheter av tidigare leveranser från Valutec och det var lätt att ge ett förnyat förtroende, sa sågverkschefen Katarina Levin om valet av leverantör.

Nerladdningar

Dela på facebook