Södra Wood Långasjö

Södra är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara. Södra Wood Långasjö är ett av föreningens 13 hyvlerier och sågverk.

Besök Södra Wood>>

 

Nerladdningar

Kontaktpersoner

Dela på facebook