Norra Kåge, Sverige

Norra är ett expanderande skogsföretag som ägs av 16 000 privata skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt en miljon hektar skogsmark i norra Sverige. Norra omfattar två sågverk, två hyvlerier samt en stolpfabrik. Tillsammans producerar dessa industrier knappt 500 000 kubikmeter trävaror.

Besök Norra Skogsägarna>>

TC-kanaltork och Valmatics 4.0 ett lyft för Norra
Norra Skogsägarna i Kåge blev 2019 ett av de första sågverken 
med att använda Valmatics 4.0 i sin produktion. Hos Norra har systemet tillsammans
med investeringen i en TC-kanaltork inneburit halverade torktider för bräder och en flexiblare
torkprocess.
– Nu håller vi undan mycket bättre och torken är inte längre en flaskhals i produktionskedjan, säger Urban Holm, torkansvarig.

Hos Norra Skogsägarna i Kåge, strax norr om Skellefteå, arbetar cirka 100 personer och produktionen uppgick ifjol till närmare 240 000 m3. TC-torken från Valutec togs i drift i början av 2019 och i samband med det togs åtta äldre kammartorkar ur drift. Den nya torken används främst till att torka bräder.
– Vi har haft problem på brädsidan, som varit en flaskhals och vi var tvungna att göra något. Med TC:n har vi halverat torktiden på brädor, vilket är fantastiskt bra. Den förbrukar dessutom mindre energi per kubikmeter jämfört med en kammartork, säger Urban.


”Mer flexibla”
Han konstaterar att det gått över förväntan att lära känna den nya TC-torken och styrsystemet Valmatics 4.0.
– Som alltid när man byter system så räknar man med att det ska krångla till en början, men vi har haft en positiv upplevelse. Vi har två andra kanaltorkar, en för bräder och en för plank. Med TC-torken blir vi mer flexibla eftersom det går bättre att mixa olika virkestyper i den.

Valmatics 4.0 är fullt utvecklad för TC-kanaltorken, vilket inkluderar ett fullt simulatorstöd. Torkoperatörerna behöver endast veta ingående och utgående fuktkvot och kan lämna resterande schemaläggning och process till systemet. Det ger stora möjligheter till automatisering och optimering.
– Vi har påbörjat arbetet med att komma dit, men är inte riktigt där än. TC-torken är snabb och förbrukar mer virke än vad vi hade trott, så vi dividerar fortfarande om hur mycket och vad vi ska satsa den med. Simuleringen i Valmatics 4.0 känner av när det är dags att dra upp farten eller ändra klimatet i torken. Det kommer bli väldigt bra när vi hittat rätt nivåer.

Nerladdningar

Referenscase Norra Kåge

Dela på facebook