Norra Kåge, Sverige

Norra är ett expanderande skogsföretag som ägs av 16 000 privata skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt en miljon hektar skogsmark i norra Sverige. Norra omfattar två sågverk, två hyvlerier samt en stolpfabrik. Tillsammans producerar dessa industrier knappt 500 000 kubikmeter trävaror.

Nerladdningar

Valutec News 2018

Dela på facebook