Pölkky

Pölkky är den största familjeägda trä- förädlingskoncernen i norra Finland. Den årliga produktionen uppgår till 620 000 m3 och en stor del vidareförädlas vid limträproduktionen I Kuusamo.

Besök Pölkky>>

Nerladdningar

Pölkky Referenccase OTC

Dela på facebook