Jarl Timber OTC Kanaltork

Företaget startades 1946 av Holger Jarl, som sågade ved till gengasaggregaten på dåtidens bilar. Platsen blev Broakulla, någon mil utanför Emmaboda i Småland. Snart övergick verksamheten till att processa och försälja sågade trävaror.

Besök Bergstimber>>

Dela på facebook