Hasslacher:

Österrikiska Hasslacher är en familjeägd sågverkskoncern med sju anläggningar i tre länder. Till sin anläggning i Sachsenburg, Österrike, ett av Europas modernaste limträsågverk, har man investerat i två stycker Valutec OTC kanaltorkar. I och med investeringen ökar man sin kapacitet med ca 80 000m3. 
Besök Hasslacher>>

Hasslacher: "Torkteknik att lita på"

I österrikiska Kärnten finns en av Europas modernaste anläggningar för tillverkning av limträ – HasslacherNorica Timber. När de skulle investera i ny torkkapacitet omfattade kravlistan såväl ökad kapacitet som förbättrad torkkvalitet för att möta behoven hos vidareförädlingen. Efter en noggrann urvalsprocess föll valet på två OTC-kanaltorkar från Valutec.
– Resultatet är mindre sprickbildning, mindre vridning och en mycket jämn slutfuktkvot. Valutec har hållitsitt löfte, säger Bernhard Spitzer, projektledare och platschef, hos Hasslacher Norica Timber, vid tid för investeringen.

OTC-kanaltorkarna används för att torka limträlameller av 44 millimeters centrumvara i gran ned till 12 procents slutfuktkvot. Den höga och jämna kvaliteten är ett kvitto att Hasslacher gjorde rätt i att välja kanaltorkar, en torktyp som fortfarande hör till ovanligheterna i Centraleuropa.
– När man torkar större volymer, med höga kvalitetskrav och har tillgång till ett jämnt inflöde av råvara, så ger kanaltorkarna stora fördelar, förklarar Bernhard Spitzer.

Snabb och exakt torkning
En fördel är kanaltorkarnas kontinuerliga drift som ger en jämn belastning på pannan. På så vis undviks de toppar i energiförbrukning som kan uppstå då flera kammartorkar ska värmas upp parallellt. Dessutom är anläggningarna både effektiva och driftsäkra.
– Vi har idag torktider på endast 80 till 85 timmar för de grova dimensioner vi torkar. För varje paket så sparar vi upp till en dag i virkestorkningen jämfört med våra traditionella kammartorkar, säger
Bernhard Spitzer.

Kanaltorkarna som byggs i rostfritt stål är utrustade med tryckramar, för minimal deformation av översta virkeslagret, och Valutecs system för värmeåtervinning. I leveransen ingår också styrsystemet Valmatics.

Utbildning del av leveransen
I samband med att torkarna togs i drift höll Valutec en utbildning på plats hos Hasslacher, i grundläggande hantering av kanaltorken och styrningen.
– Det är en del i vårt helhetsåtagande och för sågverk som inte använt kanaltorkar
tidigare, är det naturligtvis särskilt viktigt. Vi hjälper våra kunder hela vägen från driftsättning till utbildning och löpande optimering för att de ska få ut så bra värde som möjligt ur sin anläggning,
säger Robert Larsson, vd hos Valutec.

Hos Hasslacher var utbildningstillfället värdefullt.
– En naturlig del av vårt starka kvalitetsfokus är små toleranser när det gäller målfuktkvoten. Att vi fått ett bra stöd för hur vi jobbar med att nå en högre kvalitet är viktigt, säger Michael Fercher, teknisk chef hos Hasslacher.

Noggrann urvalsprocess
Valet av Valutec var inte självklart för Hasslacher som varken arbetat med Valutec eller kanaltorkar tidigare.
–Innan vi valde leverantör besökte vi ett flertal sågverk som använder sig
av Valutecs kanaltorkar, säger Michael Fercher. 
Gemensamt för alla var att produktionen gick smärtfritt samtidigt som användarna
var mycket positiva. Det gjorde oss trygga med vårt val.

Funderingarna hos Hasslacher gällde bland annat hur projektet skulle genomföras, med tanke på att
leverantören var baserad i Sverige, och hur anläggningarna skulle tas i drift.
– Vi startade precis enligt tidplan och har haft en bra kontakt genom hela projektet. Robert Larsson är verkligen kunnig och deras team har också gjort ett riktigt bra jobb hos oss, säger Michael Fercher.

Nerladdningar

Hasslacher rererenscase OTC

Kontaktpersoner

Dela på facebook