Filtrera efter

Nyhet

Torkoperatörens roll i fokus på KO Society

Valutecs satsning på att utveckla en mötesplats och ett forum för yrkesverksamma inom virkestorkning kan inte beskrivas som annat än en succé. I december arrangerades KO Society i Umeå och det femtiotal platser som fanns tillgängliga blev snabbt uppbokade.
– Vi vet att det ofta är ett ensamt yrke där en operatör kan bli ganska ensam med sin expertis. Rent praktiskt finns det ju också stora fördelar med att dela erfarenheter och möjliga lösningar på problem som kan uppstå, säger Krister Lindberg, marknad och support på Valutec.

Nyhet

Driftsättning på Gruvön

De fyra kammartorkar som Valutec levererat till Stora Ensos sågverk på Gruvön kommer att driftsättas under december. Driftsättningen är en del i Stora Ensos satsning på Sveriges största produktionslinje för korslimmat trä (CLT).
– Projektet och byggandet av torkarna har funkat precis som tänkt med ett bra samarbete hela vägen. Att vi fått förtroendet att leverera både torkar och styrsystem känns självklart mycket bra, säger Jon Lindberg, försäljningschef på Valutec.