Filtrera efter

Nyhet

Ledare: Kanaltorkar ska bli enklare val

Vi på Valutec har sedan början av 1970-talet säkrat över 20 europeiska patent, varav tolv sedan millennieskiftet. Det är ett bevis på hur hängivna utveckling vi varit genom åren, och jag tror att många fler patent kommer att följa. Just nu är vi inne i en intensiv fas särskilt när det gäller utvecklingen av kanaltorkar. Som jag ser det kan projekten tillsammans leda till resultat som utvecklar arbetssättet på sågverken på avgörande sätt, i riktning mot en mer automatiserad process.