Filtrera efter

Nyhet

Kom och träffa oss på Ligna 2019!

Där får du bland annat möjlighet till en demonstration av vårt senaste styrsystem Valmatics 4.0. Med Valmatics 4.0 kan du automatisera och optimera din torkning i alla typer av virkestorkar. Hög kvalitet i processen säkerställs genom simulatorer som laddats med kunskap från hundratusentals mätningar för att med oslagbar noggrannhet kunna beräkna torkprocesser från start till mål. Allt för att undvika dyrbar inkörningstid av nya program.

Nyhet

Valutec presenterar ny generation av intelligent styrsystem för sågverk


Virkestorkningen är en av de mest kvalitetskritiska processerna i sågverkens produktion. Valutec lanserar nu styrsystemet Valmatics 4.0 som innebär att sågverk runt om i världen kan automatisera och optimera torkning i alla typer av virkestorkar. Hög kvalitet i processen säkerställs genom simulatorer som laddats med kunskap från hundratusentals mätningar för att med oslagbar noggrannhet kunna beräkna torkprocesser från start till mål.

Nyhet

Alltid enkelt – och flexibelt när det krävs

Utvecklingen på många sågverk går mot att såga fler dimensioner och kvaliteter vilket ställer ökade krav på pålitligt systemstöd. Det har gjort den inbyggda simulatorn till en ännu viktigare beståndsdel av Valmatics 4.0 som nu har ett fullt simulatorstöd för alla typer av torkmodeller.
– När användaren ser att rätt kvalitet kommer ut genom att använda simulatorn så blir det naturligtvis enklare att luta sig mot den nästa gång som förutsättningarna ändras. Virke av dålig kvalitet ska aldrig tas ut ur en Valmaticstork, säger Thomas Wamming, utvecklingschef Valutec.