Åsljungapallen

Åsljungapallen producerar virke för egen palltillverkning. Palltillverkarna har idag hårda krav från sina kunder på att använda KD-märkt virke i sin pallproduktion.

Besök Åsljungapallen>>

Dela på facebook