Nyhet

Kvalitet i fokus när Hilmer Andersson investerar i virkestorkar från Valutec

För att ytterligare höja kvalitetsutbytet har det familjeägda sågverket Hilmer Andersson investerat i en FB-kanaltork och tre kammartorkar från Valutec. Den totala investeringskostnaden uppgår till ca 40 miljoner SEK.

– Genom åren har vi utvecklats mer och mer från ett traditionellt sågverk till en vidareförädlingsindustri. Det har inneburit höjda kvalitetskrav och med den här investeringen kommer vi att höja kvaltitetsuttaget på varje bit, säger Nils Andersson, produktionschef Hilmer Andersson.

Hilmer Andersson, som idag sågar ca 220 000 kubikmeter årligen, kommer efter investering att ha en torkkapacitet på nästan 300 000 kubikmeter. En överkapacitet hos torkarna innebär att Hilmer Andersson blir flexiblare och kan såga det marknaden efterfrågar.
– Den rådande marknadssituationen har inneburit att mindre gått till bygghandeln och mer mot nedtorkat på export. Tack vare överkapacitet i torkarna kan vi nu snabbt ställa om och såga precis det säljavdelningen vill sälja, säger Nils.

Det här är fjärde investeringen i virkestorkar från Valutec som Hilmer Andersson genomför sen 2015. När de nya torkarna är på plats kommer man att ha en av Europas modernaste torkparker bestående av en TC-kanaltork, en FB kanaltork och 11 rostfria kammartorkar.
– Vi har bara positiva erfarenheter av tidigare projekt med Valutec. De driver utvecklingen inom virkestorkning och har bra service och support vilket är viktigt, säger Nils.

– När en kund väljer att återkomma är det ett bevis på att de är nöjda med vår produkt och projektgenomförande. Hilmer Andersson är ett sågverk med en lång historia som gjort ett bra jobb över tid. Det känns fantastiskt bra att vi får förtroendet att leverera till dem igen och vara med på deras fortsatta resa, säger Joakim Berglund, försäljningschef Valutec.

Hilmer Andersson, som finns i Lässerud i västra Värmland, är ett familjeägt sågverk i den fjärde generationen. Utöver Nils är också systern Kari, som är vd för sågverket, och brodern Karl, som driver delägda bygghandeln XL Bygg Hilmer, verksamma inom företaget.

I leveransen ingår också styrsystemet Valmatics 4.0 och den integrerade simulatorn Valusim. De patenterade systemen är de enda på marknaden som ger användaren möjlighet att optimera torkprocessen utgående från de centrala parametrarna kvalitet, kapacitet och energiförbrukning.

Montaget av virkestorkarna påbörjas under hösten 2024 och de planeras att tas i drift under våren 2025.

Kontaktpersoner

Dela på facebook