Nyhet

Leveransprover viktig del av Valutecs arbetssätt

Den senaste tiden har Valutec genomfört leveransprover hos bland annat tyska Mercer, belgiska Pauls, norska Gran Tre samt de svenska sågverken Vida Vimmerby och Rödins.
– Vi på Valutec är nog fortfarande ensamma på marknaden om att göra så här genomgående tester efter en leverans, säger Valutecs utvecklingschef Thomas Wamming. Vår inställning är att virkestorkningen är en kvalitetskritisk process. Då behövs testerna.

Syftet med leveransproverna är dels att säkerställa prestandan utifrån de dimensioner som ska torkas, men även att krav på sprickor och målfuktkvot inte överstiger givna toleranser.
– Efter driftstarten så har vi alltid en fas med testkörningar. När det är stabilt sätter vi igång med leveransproverna. Operatörerna får hjälpa till med ingångsmätningar och sätta upp mätsystemet och jag kommer sedan ut till dem för att analysera att allting fungerar enligt det som lovats i kontraktet.

Schemat för leveranskontroller som Valutec jobbar efter skapades redan i mitten av 1990-talet av SP Trätek, då med just Thomas som en av upphovsmännen. Även om mätteknikerna utvecklats, så har processen hållit över tid.

Svårtolkade data
Mätningarna kräver också viss expertis. Alla som arbetat nära virkestorkningen vet att det finns en rad felkällor som kan göra mätningar komplicerade och svårtolkade.
– Det kan handla om brus inom råvaran med virke som är olika blött när det åker in i torken, men också att pannan inte presterar som den ska. Resultaten är inte alltid så tydliga vid första anblick och det gäller att de är ställda rätt och att sammanhanget för torken blir rätt.

Ibland finns också kvalitetsansvariga med vid testerna.
– Till exempel kan de handla om att diskutera frågor som deformation och skevhet. Det är råvarurelaterat och finns inte med i våra kontrakt, så därför är det svårt att lova saker kopplat till det. Sedan vill vi såklart att det ska hanteras så bra som det kan i processen. Vi och torkoperatörerna vill säkerställa att processen i sig fungerar som den ska, når vi rätt fuktkvot, hur fort kan vi köra och så vidare.

Uppsamlingsheat
För Thomas Wamming så handlar leveransproverna också om möjligheten att träffa kunden och göra ett avslut på projektet. Som utvecklingschef kan han komma som en neutral part efter att projektledarna och installatörerna lämnat. Det blir ett sorts uppsamlingsheat med möjlighet för att diskutera utvecklingsområden.
– Det är många som tar vara på möjligheten att göra extra mätningar i samband med leveransproverna. Det kan vara delar som de själva är särskilt intresserade av eller som gäller hos just dom, som nya givarpositioner eller provbitar i toppen av paket. Det är något jag gillar skarpt. Nyfikna kunder hjälper oss samla kunskaper som hjälper oss framåt i vårt arbete.

Under leveransproverna så handlar det också om att hjälpa till med hanteringen av nya torkanläggningar, där modellen som testas är viktig.
– TC-kanaltorken är så kraftfull att det går snabbt att köra i diket om man inte är försiktig. Vi behöver ha koll på ingående fuktkvot och även vara effektiv med luft och värme. Det är viktigt att komma in i den miljön.

Operatörerna viktigast
Efter Valutecs framgångar de senaste åren har det blivit en hel del resor både i Europa och i Nordamerika. Det har gett nya infallsvinklar kring både olika typer av råvara och hantering av virke innan det hamnar i virkestorken.
– I Europa apteras skogen på längd. Det påverkar läckagelufter och hur flödet ser ut inne i torkarna. Sedan finns stora skillnader i råvaran. Den tyska granen är rätt lik den nordiska, medan den österrikiska är tydligt annorlunda eftersom den vuxit upp i backar. Det finns helt andra spänningar i det virket, säger Thomas som menar att besöken också bidrar till att skapa förståelse för virkestorkningens centrala roll i produktion med rätt kvalitet.

– Det är viktigt att torkning också blir en fråga på planeringsstadiet. Ju fler som inser de kvalitetsfördelar som finns med att ta ett tidigt helhetsgrepp kring processen, desto bättre trävaror kommer vi att ha ute på marknaderna runt om i hela världen.

Kontaktpersoner

Dela på facebook