Nyhet

Valutec levererar 17 virkestorkar till Ryssland

Valutec har vunnit en order på totalt 17 virkestorkar från nordöstra Rysslands största sågverk. 

Det handlar om Sågverk 25 i Archangelsk, som bygger en helt ny sågverksanläggning. Det totala ordervärdet uppgår till ca 42 miljoner kronor, vilket innebär att ordern är en av de största någonsin för företaget.

– Vi har haft ett långt samarbete med Sågverk 25 som redan använder våra torkar på sina övriga anläggningar. Långvariga kundsamarbeten är något vi på Valutec värderar högt och därför känns det särskilt bra att de ger oss fortsatt förtroende, Robert Larsson, vd för Valutec.

Ordern omfattar fem kanaltorkar av typen FB och totalt tolv E-vagnsmatade kammartorkar. Den totala torkkapaciteten uppgår till cirka 300 000 m3 per år, motsvarande närmare 19 000 fotbollsplaner med brädor som lagts sida vid sida. Torkanläggningarna kommer att användas för nedtorkning av brädor och plankor i gran och furu, vilket också är huvudprodukten hos Sågverk 25. Torkarna är också utrustade med totalt 130 tryckramar för att säkra kvaliteten i virkespaketens översta lager.

– Vi designar och tillverkar torkarna och transporterar sedan enheterna via båt till Archangelsk, förklarar Robert Larsson.

Leveranserna kommer att inledas under våren och torkarna monteras och driftsätts i slutet på året.

– Våra ryska medarbetare leder projektet och hos våra kunder på Sågverk 25 är samma personer inblandade som då vi monterade och driftsatte torkarna på deras sågverk Tsiglomen för sex år sedan, säger Robert Larsson.

Sågverk 25 är en del av Titankoncernen, som består av över 20 företag i området kring Archangelsk. Den årliga omsättningen uppgår till över 100 miljoner Euro. För Valutec är ordern den största i Ryssland sedan leveransen till AsiaLes i ryska fjärran östern för snart två år sedan. Den leveransen omfattade totalt elva virkestorkar och är en av Valutecs största affärer genom tiderna, tillsammans med leveransen av virkestorkar till bygget av Holmens anläggning i Braviken 2010.

Dela på facebook