Nyhet

Stora Enso Ala blir energieffektivare med nya virkestorkar från Valutec

Till sitt sågverk i Ala investerar Stora Enso i en TC-kanaltork, två FB-kanaltorkar och tre vagnsmatade kammartorkar från Valutec. 

– När de nya Valutectorkarna är på plats kommer vi att ha en toppmodern, hållbar torkpark, anpassad efter vårt produktsortiment. Vi kommer att bli energieffektivare med hög torkteknik i alla våra torkar, säger Jenny Andersson, sågverkschef Stora Enso Ala.

Stora Enso hade sedan tidigare lång erfarenhet från partnerskap, projektgenomförande och produkter från Valutec vilket gjorde dem till en självklar deltagare iupphandlingsförfarandet.

– En viktig kvalitetsaspekt som talade för Valutec var att deras torkar har en rostfri konstruktion som är bevisat anpassad för den nordiska miljön nära havet som vi verkar i, säger Jenny.

Valutec valde tidigt att endast tillverka torkar i rostfritt stål. Det har visat sig överlägset aluminium. En aluminiumtork står i 20 år medan en rostfritork står för alltid, om den underhålls rätt.

– Vi är mycket stolta över att på nytt få förtroendet av Stora Enso. De är kunniga och noggranna i sitt upphandlingsförfarande. Att de väljer oss igen är ett bevis på att vi arbetar rätt, säger Joakim Berglund försäljningschef Valutec”.

”Do good for the people and the planet”

Så lyder Stora Ensos ”purpose statement” och hållbarhet tas alltid i beaktning vid upphandlingar där påtänkta leverantörer grundligt ombeds redovisa utvalda hållbarhetsnyckeltal.

– Valutec jobbar aktivt för att vara den hållbaraste virkestorkleverantören därför var det extra fjäder i hatten att vi kunde leva upp till Stora Ensos hållbarhetskrav, säger Joakim.

Redan 1854 byggde Bergvik, Ala AB det första sågverket i Ala och sen 1998 är man en del av Stora Enso koncernen. Idag är Ala ett furusågverk, med en årskapacitet på ca 400 000 kubikmeter, som producerar sågade trävaror och förädlade fingerskarvade produkter. Man har också egen pelletstillverkning på ca 100 000 ton. Företaget har 143 anställda.

Installationen av virkestorkarna påbörjas till sommaren och samtliga torkar kommer att vara tagna i drift i januari 2025. Planen är att övrig produktion fortgår som vanligt under byggandet av torkarna.

Kontaktpersoner

Dela på facebook