Nyhet

Sveden Trä investerar i torkkapacitet från Valutec

Sveden Trä investerar i torkutrustning för 45 miljoner kronor till sitt sågverk i Rågsveden. Investeringen är del av flerårig satsning från företaget som totalt omfattar 240 miljoner kronor. Torkrustningen består av en TC-kanaltork till sågverket i Rågsveden, uppdragering av styrsystem och ombyggnad av en befintlig kanaltork, som utrustas med tryckramar och anpassas för torkning av plank.

– Sammantaget är detta den största satsningen i vår historia. Timmersorteringen var den första flaskhalsen och när vi ökade kapaciteten där behövde vi en ny virkestork för bräder för att ta vara på potentialen.

TC-kanaltorken blev det naturliga valet, säger Per-Erik Andersson, ägare och vd på Sveden TrTC-kanaltorken kommer att ha en årskapacitet på 55 000 kubikmeter och torka virke i sex individuella zoner. Tack vare att virket lastas i torkens längdriktning kan virke upp till 11.4 meters längd torkas, då det lastas på dubbla vagnar.

– Vår nya fingerskarvsanläggning kan hantera riktigt långa längder och nu kan vi också torka upp till 11.4 meter. Det rustar oss väl för framtiden, säger Per-Erik.

Sveden Trä har redan påbörjat de markarbeten som behövs för att förbereda för bygget av den nya TC-kanaltorken som ska driftsättas om cirka ett år. Den kommer att byggas enligt Valutecs hållbara standard med en robust konstruktion i rostfritt stål, smarta system för värmeåtervinning och tryckramar för att säkerställa rätt kvalitet i virkespaketets översta lager.

Sveden Trä passar även på uppgradera samtliga styrsystem för virkestorkning till Valutecs senaste modell av sitt marknadsledande system Valmatics 4.0.

– För sex år sedan stod vi inför beslut om inköp av ett nytt styrsystem. Vi valde att göra en tävling mellan Valutec och en konkurrent, där vi gjorde i ordning två kammartorkar och torkade identiska virkespaket. Valutecs system var överlägset kvalitetsmässigt. Så vi vet att de levererar ett bra system och även att utvecklingen går fort framåt. Om vi inte skulle uppgradera och investera nu så skulle vi tappa konkurrenskraft, förklarar Per-Erik.

Från Valutecs sida ser man fram emot att inleda projektet.

– Det känns riktigt bra att få vara del av satsningen som Sveden Trä genomför. De är en omfattande satsning från start till mål som kommer att ge resultat för både kvalitet och konkurrenskraft, säger Joakim Berglund, försäljningschef på Valutec.

Kontaktpersoner

Dela på facebook