Impregna

Impregna började sin tillverkning redan 1925. Verksamheten är nu integrerad med Rundvirke Poles anläggning i Ludvika. Anläggningen har bl.a. två cirkelsågar med kapacitet att såga virkeslängder upp till 15 meter samt en modern impregneringsanläggning.

Besök Impregna>>

Dela på facebook