Nyhet

Effektivare energianvändning med nya motorer

Valutec erbjuder nu motorer med kraftigt förbättrad verkningsgrad till sina virkestorkar. Ett omfattande långtidstest har visat att de nya motorerna ger en årlig besparing på drygt 7 000 kWh vid normal drift, jämfört med de motorer som tidigare varit standard i virkestorkarna. Livslängden för de nya motorerna förväntas också vara mer än dubbelt så lång.

– Det sparar både pengar och klimat. En ny motor har oftast betalat av sig redan efter två år och när mindre energi används minskar också klimatbelastningen, säger Joakim Berglund, försäljningschef på Valutec.

Det handlar om synkrona reluktansmotorer som har en verkningsgrad på IE5, som är den högsta nivån i EU:s klassning för energieffektivitet i elmotorer. För virkestorkar är IE2 och IE3 den godkända och vanligtvis använda nivån i dag.

Den högre energieffektiviteten i motorerna innebär också att de når betydligt lägre temperaturer under drift, vilket minskar slitage och ökar livslängd. Loggning av lager- och lindningstemperatur visar på cirka 20 grader °C lägre temperaturer.

Då 10 °C lägre temperatur förväntas fördubbla livslängden hos en motor, kan de nya motorerna användas två till fyra gånger längre än en motor som möter kraven för IE2.
– Vi rekommenderar att man väljer IE5-motorer när vi installerar nya virkestorkar och det finns även möjlighet att uppgradera sina befintliga torkar med IE5-motorer då de är samma storlek som de tidigare motorerna. Det är en enkel installation, säger Joakim.

Siffrorna baseras på långtidstest som utförts över fyra års tid under drift på Holmens sågverk i Bygdsiljum.

Nerladdningar

Valutec - En hallbar partner

Kontaktpersoner

Dela på facebook